Asiakkuuksien hallinta

Yrityksen menestys perustuu aina siihen, miten hyvin se pystyy tuottamaan arvoa asiakkailleen ja miten asiakkaat yritykselle. Asiakaslähtöisesti toimittaessa asiakas onkin kaiken toimintamme keskiössä, kyse on ennen kaikkea ajattelutavasta.

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen (CRM) keskeiset tehtävät ovat:

  1. tunnistaa ja valita strategisesti tärkeät asiakkuudet
  2. asettaa tavoitteita ja suunnitella toimenpiteet asiakkuuksien kehittämiseksi
  3. toteuttaa suunnitellut toimenpiteet ja kehittää toimintaa edelleen siitä saatujen tulosten ja palautteen perusteella

Autamme asiakkaitamme asiakkuudenhallinnan ja asiakkuuksien johtamisen haasteissa. Tavoitteena on asteittain luoda mahdollisimman hyvä asiakaspääoma (nykyisten ja tulevien asiakkaiden elinkaariarvojen summa). 

Prosessimme etenee näin:

  • Soita tai täytä yhteydenottolomake
  • Asiantuntijamme perehtyy yritykseesi antamiesi tietojen perusteella ja sopii kanssasi tapaamiseen. Varaa tapaamiseen aikaa 1 – 1,5 tuntia
  • Tapaamisen aikana tavoitteena on saada yhteinen näkemys siitä, mihin ongelmiin haluamme ratkaisun ja miten me sen teemme
  • Teemme tarjouksen toteutuksesta

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja