Johtamisen palvelut

Johtamisen palvelut

Myymme CRM-järjestelmiä – tai oikeammin kehitys-/muutosprosessia, jossa hyödynnetään asiakashallintajärjestelmää päivittäisen työn, myynnin ja myynnin johtamisen, asiakkuuksien hoidon ja johtamisen, asiakaspalvelun sekä liiketoiminnan analysoinnin ja johtamisen tehostamisessa.

 

Ulkoistettu liiketoimintajohtaja (COO)

Muutosprosessi vie väistämättä aikaa. Läpivienti suunnitellussa aikataulussa on hankalaa yksinkertaisesti siksi, että päivät ovat jo täynnä normaalia  arkea. Lisäresurssi on siten usein tarpeen.

 

Ulkoistettu liiketoimintajohtaja tuo yritykseesi kokemusta ja auttavia käsipareja arkeen. Liiketoimintajohtajan hankkiminen yrityksesi käyttöön on harkinnan arvoinen valinta silloin, kun liiketoimintasi vaatii muutostilanteessa osaavaa johtamista ja kun sinun ja muiden yrityksen avainhenkilöiden työpanos on sidottu yrityksen päivittäiseen työhön ja haluat saada kehittämisprosessit etenemään halutussa aikataulussa ja laajuudessa.

 

 

Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen

Asiakkaan elinkaaren arvo on tärkeimpiä liiketoiminnan menestyksen mittareita, asiakaspääoma puolestaan muodostuu nykyisten ja tulevien asiakkaiden elinkaariarvojen summasta.

Systemaattisella asiakkuuksien hoidolla ja johtamisella pyritään siihen, että myynti ja asiakkuuksien hoito keskitetään tuottaviin asiakassuhteisiin ja toisaalta niihin asiakkaisiin, joille yritys voi luoda ja jakaa runsaasti arvoa/hyötyä. Tuottavien asiakassuhteiden saaminen luotettavasti selville vaatii täsmällisiä  myynnin prosesseja ja myynnin johtamista, tehtyjen toimenpiteiden systemattisesti kirjausta ja analysointia sekä asiakkuuksien aktiivista hoitamista.

 

 

 

Asiakkuudet
Myynti
Myynnin johtaminen
Järjestelmät
Henkilöstöhallinto

Tekemisen kautta osaaminen kehittyy.

-Simo Alaruikka

Kysy lisää tai pyydä tarjous

0400 395953