Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun tavoitteeksi asetetaan usein se, että asiakasta palvellaan niin, että hän kokee saaneensa vastinetta rahoilleen ja vastauksen kysymyksiinsä. Totta, tuo on ehdottomasti hyvää asiakaspalvelua.

Aivan yhtä usein ei mietitä sitä, mitä arvoa tai hyötyä asiakkaan puhelun saavan yrityksen tulisi kyseisestä tilanteesta saada. Yhteys asiakkaaseen on muodostunut, se on muodostuunut ilman kalliita markkinointitoimia ja on siten käytännössä maksuton. Miten tuota muodostunutta kontaktia hyödynnetään, saimmeko uusia tarjouspyyntöjä tai jopa tilauksia, tai tunnistettiinko uusia myyntimahdollisuuksia? Saatiinko kysymys kirjattua asiakashallintajärjestelmään myöhempää analysointia varten vaiko menettiinkö tämä(kin) mahdollisuus?

 

Asiakaspalvelu on valitettavan usein enemmän tai vähemmän pelkkää asiakkaiden puheluihin vastaamista ja yhdistämstä eteenpäin tai yksittäisistä asiakaspalvelutilanteista suoriutumista. Soittoon kyllä vastataan yleensä todella ystävällisesti ja soittopyyntö välitetään eteenpäin. Sitten ei kovin ihmeistä yleensä tapahdu, tavoiteltu henkilö joko tavoitetaan tai sitten ei. Usein ei.

 

Parhaimmillaan asiakaspalvelu voisi olla voisi jotain aivan muuta. Asiakas-/puhelinpalvelu voisi olla tärkeä osa yrityksen myyntiä; ensikontakti, jossa voitaisiin perehtyä asiakkaan tarpeisiin aktiivisesti ja oma-aloitteisesti eikä vain yhdistetää puhelua eteenpäin ja toivota parasta tai ratkaista jotain sillä hetkellä akuuttia ongelmaa. Asiakkaan yhteydenoton dokumentointi tai puhelun nauhoitus helpottavat jatkotoimenpiteiden toteutusta.

 

Hyvän asiakaspalvelun toteuttamiseen löytyy ratkaisuja. CRM-servicen Contact Center -palvelu on asiakaspuheluiden hallintaan tarkoitettu, verkossa toimiva järjestelmä, joka mahdollistaa sen ettei yksikään asiakaspuhelu menee hukkaan sekä sen, että aina löytyy joku joka vastaa asiakkaan puheluun. Contact Center avaa automaattisesti soittajan henkilökortin, johon helppo kirjata tärkeimmät keskustelussa käydyt asiat. Samalla nähdään vaivatta vaikkapa ostohistoria ja muu yhteydenpito. Ns. Outbound -toiminto mahdollistaa tehokkaan puhelimella tapahtuvan aktiivisen markkinoinnin ja myynnin tai kyselyt. Soittaminen tapahtuu helposti ns. Click-to-Call -toiminnolla.

 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä jo tänään.

 

Contact Center -puhelinpalvelujärjestelmä

 

Tutustu esittelyvideoon