Markkinoinnin valmennukset

Markkinointi ja tuloksellinen myynti ovat yritystoiminnan kannalta tärkeimpiä asioita. Markkinointia ja myynnin kehittämistä voi tehdä helposti itsekin, kun ymmärtää ja tietää oikeat kanavat sekä menetelmät. 

Tarjoamme valmennuksia sekä koulutuksia markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Valmennuspaketteihimme sisältyy alkukartoitus, henkilökohtainen valmennus sekä päätöstapaaminen valmennuksen jälkeen.

Tarjoamme valmennuksia mm. seuraaviin aiheisiin:

Valmennuksessa tutustutaan yleisesti digitaaliseen markkinointiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. 

Valmennuksen jälkeen osallistujalla on perustietämys digitaalisesta markkinoinnista sekä eri kanavista ja menetelmistä, joita markkinoinnissa voidaan hyödyntää. 

Valmennuksen kesto 3h.

Valmennuksessa tutustutaan eri menetelmiin ja tapoihin, kuinka verkkosivuston näkyvyyttä voidaan parantaa hakukoneissa. 

Tämän lisäksi valmennuksessa käydään läpi kävijäseurantaa ja tilastojen tulkitsemista. 

Valmennuksen kesto 3h.

Hakukonemarkkinointi-valmennuksessa tutustutaan Google Ads -palveluun ja sen mahdollisuuksiin mainoskampanjoiden luomisessa ja tulosten analysoinnissa. 

Koulutuksen jälkeen osaat luoda mainoskampanjoita, määrittää niille oikeat kohderyhmät sekä seurata, kuinka mainoskampanja vaikuttaa. 

Valmennuksen kesto 3h. 

Valmennuksessa tutustutaan eri sosiaalisen median kanaviin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin viestinnän ja markkinoinnin osalta. 

Valmennus on yleisluonteinen ja eri sosiaalisen median palveluihin on tarjolla omat valmennuksensa. 

Valmennuksen jälkeen osallistuja tietää eri palveluiden tarjoamat mahdollisuudet ja osaa valita itselleen sopivimmat palvelut. 

Valmennuksen kesto 3h.

Uutiskirjeet-valmennuksessa tutustutaan uutiskirjeiden hyötyihin, luomiseen ja vaikuttavuuden seurantaan. 

Tämän lisäksi osallistuja saa valmennuksessa ideoita uutiskirjeiden sisältöjen luomiseen. 

Valmennuksen kesto 3h.

Valmennukset ovat räätälöitävissä juuri tarpeitasi vastaavaksi ja voivat sisältää useampia lyhyempiä valmennuksia markkinoinnin ja myynnin eri osa-alueisiin. 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja